Výroba lepených filtrů

 
 
Je určený do vrtů ve všech oblastech, ve kterých jsou hydrogeologické kolektory, ze kterých je jímána podzemní voda, tvořeny především stejnozrnnými jemnozrnnými písky, nebo tam, kde dochází ve vrtech při čerpání vody k vyplavování písčitých materiálů do vrtu.
Lepený filtr se zabuduje do vrtu již při provádění vrtných prací a jeho výhoda se projeví již při dokončování vrtných prací výrazným snížením nákladů na čištění a odpískování právě dokončeného vrtu. Při zabudování lepeného filtru do vrtu ve výše uvedených oblastech lze dosáhnout vyšší vydatnosti proti vrtům, vystrojeným klasickým způsobem, při současné lepší ochraně a vyšší životnosti čerpadel a čerpací techniky. Lepený filtr výrazně nesnižuje rychlost vtékání vody do vrtu. Z jednoho lepeného filtru lze čerpat až 10 l/s, ovšem v závislosti na průměru a použité zrnitosti oblepu - například pro malé filtry do průměru trubky 125mm při zrnitosti oblepu 1-1,6mm je to maximálně 0,5 l/s. Lepený filtr je vyroben z materiálů, které jsou laboratorně ověřeny, mají atest KHS a odpovídají předpisům ČR i EU pro použití do vrtů na pitnou vodu.
Naše firma je od roku 1994 výrobcem lepených filtrů. Na základě letitých zkušeností jsme schopni lepit filtry o různých velikostech a rozměrech dle přání zákazníka a jsme schopni nalepit filtrační vrstvu nejen na námi běžně dodávaný materiál, ale i na různý materiál dodaný zákazníkem za předpokladu, že tento materiál je vhodný do vrtů.
Námi vyrobené lepené filtry slouží v desítkách vrtů po celé republice. Z významnějších odběratelů vody to jsou např. Hamé Babice, Octárna Bzenec, Otma-Sloko Uherské Hradiště, Slovácká Fruta Uherské Hradiště , Laksyma Nedakonice, Obec Prosiměřice, Znojmia Znojmo, Lignit Hodonín, Baňa Čáry, Vodárenská akciová společnost Boskovice, a dále řada dalších firem, obcí i soukromníků. Lepené filtry také dodáváme řadě vrtařských společností.
 
   
  převystrojování pískujících vrtů v Dolním Třešňovci lepenými filtry   zapouštění filtrů do vrtu  

Ing. Jaromír Medek - Moravský zeměvrtný závod

Poštovní adresa

P.O.BOX
27

627 00 Brno

Sídlo společnosti:

Uhřice 58,

69634 Uhřice

e-mail: mzz@seznam.cz

spojení:

tel: 737 285151

fax: 548534950

 

lepené filtry na plastové trubce

lepené filtry na ocelové trubce

Stránky vytvořeny WWW Angels