Ekologické práce a služby

 
 
  • sanační práce (sanace podzemní i povrchové vody a zeminy při kontaminaci)
  • geoekologický průzkum, monitorovací systémy,  zabezpečení skládek 
  • likvidace ekologických havárií
 
 

 
  vrtání monitorovacího vrtu pro ekologický průzkum v Brně  hloubení sanačního vrtu průměrem 900mm  

Ing. Jaromír Medek - Moravský zeměvrtný závod

Poštovní adresa

P.O.BOX
27

627 00 Brno

Sídlo společnosti:

Uhřice 58,

69634 Uhřice

e-mail: mzz@seznam.cz

spojení:

tel: 737 285151

fax: 548534950

vzorkování zemin v Bzenci

Stránky vytvořeny WWW Angels